show your bright smiles to the world
Japanese music is my life

[Johnny's Entertainment]
Ryutaro Morimoto <3

JesseLewis&HokutoMatsumura&
JuriTanaka&TaigaKyomoto&
YugoKouchi&ShintaroMorimoto&
KeigoHagiya&KentaroYasui&
NakamuraReia&IwahashiGenki&
JingujiYuta&KishiYuta&
SatoShori&MariusYo


[DISH//][Choutokyuu]
[AAA] [Customize]
5:18 - 25%
5:18 - 23%
5:17 - 104%
5:16 - 15%
5:16 - 51%
5:16 - 22%
5:16 - 6%
5:15 - 8%
5:15 - 17%
5:15 - 11%
5:15 - 6%
5:14 - 15%
5:14 - 67332%
5:06 - 6%
5:06 - 8%