show your bright smiles to the world
Japanese music is my life

[Johnny's Entertainment]
Ryutaro Morimoto <3

JesseLewis&HokutoMatsumura&
JuriTanaka&TaigaKyomoto&
YugoKouchi&ShintaroMorimoto&
KeigoHagiya&KentaroYasui&
NakamuraReia&IwahashiGenki&
JingujiYuta&KishiYuta&
SatoShori&MariusYo


[DISH//][Choutokyuu]
[AAA] [Customize]
23:40 - 50%
23:38 - 14%
23:37 - 120%
23:37 - 45%
23:37 - 11902%
23:34 - 576%
23:34 - 25%
23:34 - 208%
22:28 - 11902%
22:26 - 74%
21:19 - 25%
6:31 - 20%
6:30 - 43%
5:15 - 2%
0:56 - 176%